Handelsbeurzen kunnen vanaf nu heropenen volgens versoepelde veiligheidsmaatregelen uit het handelsprotocol

Zoals we u begin juni lieten weten heeft onze beurssector op 11 mei het fiat gekregen van het Overlegcomité dat handelsbeurzen konden heropenen vanaf 30 juli als 70% van de meerderjarige bevolking één dosis van het vaccin gekregen had, als de bezetting op de afdeling intensieve zorg lager was dan 500 patiënten en het aantal ziekenhuisopnames “gunstig geëvolueerd was”. Ondertussen zijn de 3 bovengenoemde voorwaarden voldaan en kunnen handelsbeurzen vanaf 30 juli opnieuw georganiseerd worden.

Handelsbeurzen vallen zoals vorig jaar onder het handelsprotocol, net zoals de horeca en de retail. 

Ondertussen is er een update van dit handelsprotocol vanuit de FOD economie waarin een aantal versoepelingen voorzien worden:

  • er dient niet langer 10 vierkante meter per persoon voorzien te worden op beurzen
  • het aantal aanwezigen per hal dient niet continu geteld en gelimiteerd te worden
  • er moet niet langer met tijdslots gewerkt worden voor registratie. `

Dit betekent dat u opnieuw evenveel bezoekers kan ontvangen als tijdens de vorige edities en dat bezoekers na registratie op elke dag of elk moment van de beurs kunnen langs komen.

Uiteraard zullen wij vanuit onze organisatie, samen met de hallenuitbater Flanders Expo, er alles aan doen om onze beurs veilig te laten verlopen zowel voor onze exposanten als voor alle bezoekers en andere betrokken partijen.

Bijkomende versoepelingen verwachten wij tegen eind augustus - begin september om nog meer duidelijkheid hierover te vernemen.

U zult vaststellen dat er ook CO-2 metingen uitgevoerd moeten worden. Wat dat laatste betreft, geen zorgen! De nodige investeringen worden op dit moment uitgevoerd.