Afgelopen jaar ging Construsoft de samenwerking aan met Houtdatwerkt en SWV Hout praktijkleren om scholieren in het mbo kennis te laten maken en ervaring te laten opdoen met BIM. Steeds meer bedrijven maken al gebruik van BIM en zetten het veelvuldig in bij hun projecten. Dit resulteerde in de timmerindustrie in een toenemende vraag naar studenten met kennis over BIM, maar een uitblijvend ‘aanbod’. Dankzij de samenwerking is de invulling van diverse houtopleidingen herzien en is er straks een nieuwe generatie werknemers beschikbaar om de implementatie van BIM in de timmerindustrie voort te zetten.
 
De huidige scholieren zijn de werknemers van de toekomst. De kennis en ervaringen die zij tijdens hun opleiding opdoen, zetten ze later in bij het bedrijf waarvoor ze gaan werken. Cliché, maar een belangrijk aspect wanneer er gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de markt. Constructies worden niet langer uitgewerkt op de tekentafel, maar op de computer in 2D en steeds vaker ook in 3D en BIM. Bedrijven maken deze ontwikkeling al door, maar op de scholen wordt vaak nog niet onderwezen in de nieuwe mogelijkheden. Terwijl deze nieuwe lichtingen afstudeerders juist de frisse kennis zouden moeten meenemen wanneer ze aan de slag gaan bij een bedrijf. 

 
Scholieren aan de slag
Om uitvoering te geven aan onder andere de scholingsactiviteiten en de instroombevordering heeft de Timmerindustrie ‘Houtdatwerkt’ opgezet. Inmiddels heeft een breed scala aan mbo-scholen toegang tot het ontwikkelde lesmateriaal waarin ook de kozijnsoftware Construsoft Window en Trimble Connect aan bod komen, en liggen er plannen om ook Tekla Structures toe te voegen aan het pakket. Een van deze scholen is het Technova College. Hier hebben inmiddels de eerste studenten mogen ervaren hoe het is om te werken met Construsoft Window en wat de toegevoegde waarde is van een BIM-model. Voor de officiële start van het nieuwe programma was Erwin Meijers, Productmanager kozijnsoftware bij Construsoft, aanwezig om de kickoff te verzorgen en deze nieuwe lichting werknemers voor te bereiden op een toekomst in de timmerindustrie.
 
Naast onderdeel van de samenwerking met Construsoft en Houtdatwerkt, is SWV Hout praktijkleren ook een van de scholen die is begonnen met dit nieuwe lesmateriaal. SWV Hout praktijkleren laat jongeren niet alleen een vakopleiding volgen, maar biedt hen tegelijkertijd ook een baan aan in de timmerindustrie. Geleerde materie kan hierdoor direct in de praktijk worden toegepast. De lessen bestaan uit praktische opdrachten en laten de scholieren kennis maken met BIM en het modelleren in 3D aan de hand van Trimble Connect en Construsoft Window. 

Voorduwer van deze ontwikkelingen in de onderwijswereld voor de timmerindustrie is Gerard Bouwman, Technisch Opleidingsadviseur bij Houtdatwerkt. “Ik had de naam Construsoft al meerdere keren horen vallen bij verschillende timmerfabrieken en was zeer enthousiast over de mogelijkheden van Construsoft Window. Deze software sluit precies aan bij mijn missie; ervoor zorgen dat in het onderwijs meer aandacht wordt besteed aan de nieuwe ontwikkelingen in de timmerindustrie voor het maken van kozijnen, ramen en deuren. Hierdoor sluit de kennis en kunde van de (toekomstige) werknemer aan bij de wensen en behoeften van de werkgever en kan hij of zij een frisse blik werpen op de manier van werken binnen het bedrijf. Een missie die ik met de opgezette samenwerking zo vlak voor mijn pensioen als geslaagd beschouw.”

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden voor het onderwijs of de optie voor BIM in de timmerindustrie? Vul het formulier in op onze website.