Het is met niet geringe vreugde dat de organisatie en de adviesraad van de driejaarlijkse technologische vakbeurs voor de houtsector, kan melden dat de beurs in het najaar -zoals initieel gepland- zal kunnen doorgaan.

De Corona pandemie heeft menige beurzenorganisatie op zijn grondvesten doen daveren. Sommige beurzen (zoals de HoutPro+ in Den Bosch, vorig jaar) zijn noodzakelijkerwijze moeten verplaatst worden naar een andere en veilige datum. Anderen zijn geannuleerd. “Wat zou 2021 met zich meebrengen? Hoe zou de Corona aanpak wereldwijd opgevangen worden en wat zou dit betekenen voor de volgende editie van onze mooie Prowood?”

Dit zijn de vragen die de organisatie en de adviesraad beziggehouden hebben sinds begin februari dit jaar. Niets werd aan het toeval overgelaten: alle kritische vragen werden gesteld, geëvalueerd, en een plan A, Plan B, en Plan C uitgedokterd … in de hoop dat Plan A het kon halen.

Het is dan ook geruststellend te noemen dat de overheid, in functie van de vooropgestelde vooruitgang van het vaccinatieproces en de verminderde hospitalisatiegraad – een Exit plan opgesteld heeft, waarbij zij reeds officieel heeft aangekondigd dat beurzen in het najaar “op de normale manier” zullen kunnen plaatsvinden vanaf september.