Privacybeleid

Dit is de website van Prowood

Ons postadres is:
Claever Associates bvba
Weertstraat 66
2880 Bornem (Mariekerke)
België

Ons B.T.W.-nummer is BE 0476 079 067 .

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of  site- registratie)
 • registratie gegevens

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt – zie verder).

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Over communicatie per e-mail

 • Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
 • Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt:

 • kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en   opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te   contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • kan u mailings ontvangen van andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Als   u dit niet wenst, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere organisaties.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere organisaties.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886,
 • per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel,
 • online: https:/www.robinsonlist.be

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Wij verlenen de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. On-line bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. U kan uw gegevens aanpassen door op de knop ‘bezoekers ruimte’ te klikken. Via uw persoonlijk passwoord kan u dan eenvoudig uw gegevens aanpassen.

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren:

 • per e-mail: [email protected]
 • via het contact formulier
 • per telefoon: + 32 3 296 59 17
 • per fax: + 32 3 296 59 18
 • per brief: Claever Associates bvba, Weertstraat 66, 2880 Bornem (Mariekerke), België

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met [email protected] .